Publisert på

Ny bok!

Denne hausten kjem Audbjørg Gjerde Lippert si bok «Kommer før lunsj» i papirutgåve på Olla Forlag.

Forfatteren skriv på baksida av boka:

«Kommer før lunsj» skrev Erlend til arbeidsgiveren sin en morgen. Det ble siste melding fra hans mobiltelefon.

Inga og Erlend er et ektepar i førtiårene. De lever intenst både når det gjelder jobb og fritid. Men en dag endres den travle hverdagen. Borte er det faste og trygge. Omgitt av indre og ytre kaos blir Inga tvunget til å finne en ny vei alene. Vi følger henne i tiden etter omveltningen og får innblikk i hvordan hun prøver å takle den nye fasen i livet sitt.

 

Publisert på

Er boka i ferd med å dø?

Avisoppslag i dag seier at salget av skjønnlitterære bøker har gått ned med 10% første halvdel av 2018.

Er det eit signal om at boklesing er på veg ut? Er vi prega  av vår flyktige tid der sosiale media og kjappe videosnuttar er det viktgaste? Treng vi ikkje bøker lenger? Orkar vi ikkje lese oss gjennom ei heil bok?

Eg trur ikkje boka er på veg ut. Men eg trur vi treng å verne om verdien i det å lese.

Møtet med bokverda er eit mentalt skattkammer! Lista på kor nyttig og viktig det er for eit barn å kunne lese er lang – både det å kunne lese generelt, og det å lese bøker spesielt.  Eit barn som blir lest høgt for som liten, vil sjølv lese bøker som vaksen. Verdien det inneber å vere i bokas imaginære verd er knapt målbar. Gode bøker har ein kunstnarisk nerve, ei estetisk kraft som rører ved kjensler og sansar. Det er nettopp opplevinga, denne fasinasjonskrafta som gir næring til barns eigne bilde, eigne fantasiar, evnen til å sjå utover sine eigne grenser – det er her skattkammeret ligg.

Ord rører ved lesaren, ord gir opplevingar – det er i den opplevinga vi kan lære om oss sjølve, lære om andre menneske, lære om korleis vi kan sette oss inn i andre menneske sine utfordringar. Den verdien er uerstatteleg.

Honnør til biblioteka som sikrar at alle har tilgang på bøker! Biblioteka arbeider systematisk og målretta for å styrke boka sin plass blant barn, unge og vaksne.

Vi treng også mangfaldet i litteraturtilfanget, utover marknadskreftene og store forlags dyrking av bestselgjande bøker.

Publisert på

Epilog til «Det gamle slottet»

 

Her er eit lite utrdrag frå epilogen til boka «Det gamle slottet». Det er Sofia og Karoline Nerås Eide  som har samarbeida om denne teksten.

Epilogen handlar om Mademoiselle Béatrice, ein av bipersonane i boka. Béatrice budde på slottet boka handlar om, då den franske revolusjonen starta.

 

«Béatrice stirer mot døra. Det er midt på natta, alt er stilt på slottet. Denne natta er det ikkje råd å sove, for Béatrice ventar på det som skal skje. Ho er redd. Redd for kva som kan hende med henne og familien hennar, redd for den lange reisa ho skal ut på, redd for framtida. Ho tenker på då ho møtte Bastien dagen før. Ho er sikker på at han vil gøyme dokumentet godt – og skatten hennar, den veit ho er trygg. Ingen vil kunne finne den på den hemmelege gøymestaden. Om alt går bra vil ho kunne hente den sjølv ein gong i framtida.

Det bankar forsiktig på døra, og Béatrice skundar seg å tørke bort tårene som renn nedover ansiktet hennar. No skal ho reise.

 Ein lyd får Béatrice til å vakne. Ho har slumra litt, byssa i søvn av ristinga frå vognhjula mot underlaget, og lyden frå hestehovane. Det er endå mørkt ute….»

 

Resten av denne teksten kjem i boka. Det er berre å gle seg på spennande lesing!

Publisert på

Sommardagar

Sommardagar,  i ei endelaus perlerekkje, fylt med sol og varme – akkurat slik eg hugsar det frå då eg var barn. Den gongen var det berre sola og den blå himmelen frå morgon til kveld. I alle fall slik det framstår i minnet.  Nordvestlending som eg er, blir eg straks bekymra: har vi snart ”brukt opp” fineveret? Skal det regne i samfulle seks månader etter dette? Kva med konsekvensar for jordbruket? Vi skulle faktisk gjerne hatt regnet.

Men feriedagane er gode: lange turar, bading, late morgontimar med kaffekopp og flytande tankerekkjer, gode besøk, prosjekt og vedlikehald i hage, hus, båt og hytte. Dei to kjekke prikkekarane mine, Frikk & Kaspar, nyt dei gode turane og nærværet til matmor si – aldri lenger enn eit steg unna.

Innimellom går tastaturet på den velbrukte maccen varmt: det er tid for skriving.

To særdeles hyggelege sommaroppdrag er gjennomført –  teaterdag med ferieklubben i Haram, og juryoppdrag på Gapskrattfestivalen i Tresfjord. Svært ulike oppdrag, med ein fellesnemnar: gode historier i godt fellesskap!

Minner om konkurransen om å vinne eit sjølvvalgt, forstørra bilde frå boka «utandørs i nordvest»! Fristen er 1.august – info finn de i tidlegare innlegg her på sida, eller på Facebooksida «utandørs i nordvest».

Komande søndag, 15.juli, er fristen for å sende inn tekstforslag for barn/ungdom til epilogen i «Det gamle slottet».

Kan hende neste innlegg her blir ein liten smakebit frå innsendte tekster?

Nyt sommardagane! 

 

Publisert på

GOD SOMMAR!

 

 

Haustens bøker er no i prosessane fram mot trykking. Innhaldet er stort sett ferdig. Dermed er eg allereie djupt inne i neste bok om Anna og Kaspar!

Mellom besøk og turar, sol og regn – det fins alltids ei tid for skriving.

 

Korleis kjem Anna borti ei eldgamal bok frå 1490-talet? Kva har Rex frå New York med dette å gjere? Og kva går føre seg i det gamle, forlatte kråkeslottet av eit hus i skogen?

www.olla.no kjem det med jamne mellomrom informasjon og små epistlar. Både om bøker som er under arbeid, arrangement og hendingar knytta til lesing, skriving og bøker – og spennande prosessar og resultat som kan oppstå i møtet mellom ulike kunst- og kulturuttrykk.

 

Under fana  «BILDER» finn de eit kommentarfelt om de skulle ønskje å kommentere noko av det som blir skrive. Om de ønskjer ein e-post med varsling når det kjem noko nytt på www.olla.no, kan de skrive inn adressa under kommentarfeltet.

Publisert på

SOMMARTILBOD!

Det kan faktisk komme regnversdagar i sommar –  eller kan hende ein berre har lyst til å «oppleve» gjennom ei spennande bok. Det kan bli til magiske stunder for både vaksne og barn.

Bøkene  «Birgers odyssé» og «Amulettmysteriet» sendast portofritt i sommar!

I tillegg er prisen på «Amulettmysteriet» sett ned til kr 199.00 – i påvente av neste bok i serien («Det gamle slottet»), som kjem etter sommarferien. Det er ikkje mange eksemplar igjen av dette opplaget, så her gjeld regelen «først til mølla»!

Sjå meir om bøkene under tidlegare innlegg på denne sida – og under «butikk».

Publisert på

«utandørs i nordvest» førehandsbestilling

utandørs i nordvest er inne i sluttfasen.

Vi har besøkt 12 ulike stader i Møre og Romsdal i løpet av eit år. Kvar tur er unik, og kvar stad har fått eit kapittel på 14 sider med mykje bildestoff og noko tekst til. Det er ei bok vi håper folk kan slappe av med. Etter vårt skjøn høver ho godt som gåvebok òg. Nynorsk tekst.

Så var det dette med opplagstal. Det er alltid vanskeleg å ta stilling til. Skal vi trykke 50, 500, 5 000,

50 000? (Det siste var ikkje heilt seriøst, som de sikkert skjøner.)

For oss ville det vere fint med førehandsbestilling for dei som kan tenke seg det. Til gjengjeld vil alle som bestiller før 1. august, vere med i ei trekking av eit forstørra foto frå boka. Nedanfor kjem vi med nokre forslag, men det er opp til vinnaren å velje fritt om han heller vil ha eit anna bilde frå boka. Premien vil bli utdelt i samband med lanseringa i oktober.

For å førehandsbestille går de inn på www.olla.no. Under fana «butikk» finn de «utandørs i nordvest». Følg anvisvisninga fram til kassa og send. Dette gjeld som bestilling. Betaling kan gjerast når boka blir send ut.

Om de gir oss beskjed om å stå på lista på anna vis, er det også greitt!

Pris: 340 kr.

Publisert på

DET GAMLE SLOTTET: framsida på boka er klar – boka kjem i august!

«Anna står framfor det fine, gamle maleriet av eit esel med vingar. Ho frys, ein kald gufs slår mot henne frå dei rå murveggane i det gamle slottet. Plystring frå ein kjent song trengjer inn i øyra til Anna der ho står: «Mon coq est mort, mon coq est mort…»Plutseleg bryt ein skarp, skingrande lyd inn i plystringa. Alarm! Er det brannalarm? Tjuverialarm? Anna må finne mor og far, ho strammar bandet til Kaspar. I bandet er det ingen motstand. Anna ser forskrekka på bandet.  I andre enden heng halsbandet til Kaspar. Men ingen Kaspar. »

 

Dette er den andre boka i serien om Anna og hunden hennar Kaspar.
Denne gongen er dei i Frankrike, i ein liten borgby ved Middelhavet. På toppen av denne borga ligg det eit 700 år gammalt slott. Anna er på omvisning i dette slottet då det plutseleg hender noko – og Anna og Kaspar er igjen midt oppi eit nytt mysterium.

Parallelt med dei mystiske hendingane Anna opplever, møter vi Bastien, ein gut som bur i denne borga i tida rundt den franske revolusjonen.
Bastien får eit oppdrag.

Anna og Namira, ei jente ho blir kjent med i den vesle borgbyen, gjer ei oppdaging i det gamle huset Namira bur i – ei oppdaging som blir til god hjelp når dei til slutt nøstar opp i slottsmysteriet.

Men først held vi pusten av spenning saman med Anna, Kaspar og Namira mens dei kjem ut for farar og utfordringar.

Fleire har meldt seg til å skrive ein epilog i boka ( om skrivekonkurransen/invitasjon til skriving – sjå tidlegare innlegg), det er berre å melde seg om fleire vil prøve! 

Framsidebildet er laga av Tarjei Rypdal Eide.

 

Publisert på

Tarjei Rypdal Eide om illustrasjonene i «Birgers odyssé»

Om illustrasjonene:

Teknikken som er brukt er digitalt bearbeidet foto.

Tanken bak bildene er at de ikke nødvendigvis skal være konkrete illustrasjoner av teksten. Heller en likeverdig ‘partner’ som spiller på lag, men også går utover og forbi teksten. Bildene har en litt mer abstrakt tilnærming til teksten, og fungerer mer som visuelle rammer  der leseren selv kan bidra med sine egne opplevelser og sammenhenger. Bildene kan også oppfattes som Birgers egne opplevelser av situasjonene. Hans funderinger og tolkninger av inntrykkene – som gjerne går forbi virkeligheten og inn i hans fantasifulle barnesinn. Her blandes de med tidligere erfaringer, leste tekster, bilder, filmer  – og ikke minst fantasi.

 

 

Publisert på

Velkommen til lanseringsfest av bildeboka Birgers odyssé!

                               Arrangert av Olla Forlag og Vestnes fokebibliotek.

                                              Stad: Myra kulturbygg, Vestnes

                                                Tid: Søndag 27. mai kl 18.00

 

Om boka:

Bli med på ei spennande reise saman med Birger, som får bli med foreldra sine på ein ekspedisjon til Antarktis. Birger er ein nysgjerrig gut med mange interesser. Interessene hans blir også tematikk i boka:

«…..Finst det ukjende livsformer vi enno ikkje har oppdaga? Kva hender med dette livet når verdshava blir sure av forureining, når temperaturen på jorda stig og polisen smeltar? Birger undrar også på andre mysterium: finst det sjømonster og fabeldyr i havet? I vulkanane? Tenk om det var fabeldyr som var slike ukjende livsformer langt inni isen?»

Boka er skriven av Olla Rypdal og illustrert av Tarjei Rypdal Eide.

Publisert på

Birgers odyssé – litt om ‘bakteppet’ for boka

Dette er eit prosjekt Tarjei Rypdal Eide og Olla Rypdal har samarbeida om ei tid, med idéen om at den eine kunstarten inspirerer den andre. Møtet mellom kunstartar er eit spennande ’rom’ å utforske, og kan føre til nye uttrykk.

Vi har samarbeida om ein verkstad i et par år, eit ’laug’ som er på turné for Kultursekken i fylket. Verkstaden er møtestaden mellom tekst og visuell kunst. Her utforskar elevane strukturane som ligg til grunn for å skape ei eiga, ny verd. Gjennom tekst / historieskaping og visuelle uttrykk skaper elevane ein ny møtestad for idéane dei utviklar undervegs i verkstaden.

Resultatet av verkstaden blir ei illustrert bok med historia og bilda elevane har laga.

Erfaringane frå verkstaden ‘Utanforverda’ viser korleis abstrakt, visuell kunst gir meining for elevane og kan føre fram mot til dømes tekst/ ei historie – og korleis teksten/historia inspirerer dei til eigne visuelle uttrykk.

Måten elevane skaper denne ‘nye verda’, bygg historiene og lagar bilda, er bakgrunn for ønsket om å dukke djupare i stoffet som kombinerer tekst og visuell kunst. Vi fekk napp på ein søknad til Møre og Romsdal fylkeskommune: ‘tilskot til profesjonell kunst- og kulturformidling’. Det har no resultert i bildeboka «Birgers odyssé» på Olla Forlag, og ei sceninsk formidling/utstilling til denne boka.

 

I boka møtest tekst og illustrasjonar til likeverdige uttrykk som utfyller kvarandre.

Sjølve historia handlar om Birger som får vere med foreldra sine på ein ekspedisjon til Antarktis. Birger er ein nysjerrig gut med mange interesser. Interessene hans blir også tematikk i boka:

«…..Finst det ukjende livsformer vi enno ikkje har oppdaga? Kva hender med dette livet når verdshava blir sure av forureining, når temperaturen på jorda stig og polisen smeltar?Birger leitar på internett og les: «Mysterium under isen» «Kva skjuler seg der nede under isen?» «Kor mykje har isen smelta?»

Birger veit at desse mysteria handlar mykje om mikrobar og algar, men Birger undrar også på andre mysterium: finst det sjømonster og fabeldyr i havet? I vulkanane? Tenk om det var fabeldyr som var slike ukjende livsformer langt inni isen?»

I boka undrar vi oss saman med Birger, men utan å legge fram svar og fasit på dei store spørsmåla.

Birger sin innfallsvinkel er dei gamle mytane og historiene menneska har skapt frå dei tidlegaste tider. Desse brukar han til å skape si eiga bok om si eiga reise i fantasien.

Som bakteppe ligg tippoldefar Oles dagbok frå den tida han var på kvalfangstskute i Sørishavet.

Tippoldefar Ole er forfattarens morfar og illustratørens oldefar – ein mann som hadde mykje kunnskap og mange interesser – og som visste korleis ein skulle fortelje ei historie.

 

 

 

 

 

 

Publisert på

Birgers odyssé

Birgers odyssé er no til trykking!

Lanseringa er søndag 27.mai kl 18.00 på Myra kulturbygg, Vestnes – i samarbeid med Vestnes folkebibliotek.

Boka er allereie lagt ut for salg her i nettbutikken, Den kan kjøpast no og blir sendt ut så snart bøkene kjem frå trykkeriet (i veke 21)

Bildeboka Birgers odyssé rettar seg mot barn ca 5-10 år, men kan lesast av alle.

 

Baksideteksten på boka:

 «Så høyrer han det. Den lyden han berre så vidt har ana, no høyrer han lyden tydeleg. Han kjem nærare og nærare. Det er nesten som ein slags pustelyd. Han kjenner kalde ilingar nedetter ryggrada. Birger fomlar etter lykta, skrur ho på og lyser rett mot noko som rører seg mellom stalaktittane!»

I Birgers odyssé møter vi Birger, ein gut med mange interesser. Han samlar på mykje: steinar, fossil, gamle bein – og historier.

Han undrar seg over kva som finst i havet, i lufta, på jorda, inni jorda, i isen, under isen….

Han undrar seg også over historiene som folk før oss fortalde for å forklare korleis alt hang saman. Spennande historier om fabeldyr og sjømonster. «Fins dei?» undrar Birger.

I denne boka er Birger på ei lang reise. Før han og foreldra reiser, finn han tippoldefar Ole si dagbok. Tippoldefaren var med på kvalfangst i Sørishavet.

Samtidig med at Birger opplever forskinga og vitskapen om jorda vår og isen i Antarktis på nært hald, og les om tippoldefar Oles opplevingar på kvalfangst, lagar han si eiga bok om sin eigen spennande odyssé i fantasien.

 

Publisert på

Framsida på bildeboka «Birgers odyssé» er klar. Boka kjem i mai!

«Så høyrer han det. Den lyden han berre så vidt har ana, no høyrer han lyden tydeleg. Han kjem nærare og nærare. Det er nesten som ein slags pustelyd. Han kjenner kalde ilingar nedetter ryggrada. Birger fomlar etter lykta, skrur ho på og lyser rett mot noko som rører seg mellom stalaktittane!»

I Birgers odyssé møter vi Birger, ein gut med mange interesser, som samlar på mykje: steinar, fossil, gamle bein – og historier.

Han undrar seg over kva som finst i havet, i lufta, på jorda, inni jorda, i isen, under isen….

Han undrar seg også over dei spennande historiene som folk før oss fortalde for å forklare korleis alt hang saman. Spennande historier om fabeldyr og sjømonster. «Fins dei?» undrar Birger.

I denne boka er Birger på ei lang reise. Før han og foreldra reiser, finn han tippoldefar Ole si dagbok. Tippoldefaren var med på kvalfangst i Sørishavet.

Samtidig med at Birger opplever forskinga og vitskapen om jorda vår og isen i Antarktis på nært hald, og les om tippoldefar Oles opplevingar på kvalfangst, lagar han si eiga bok om sin eigen spennande odyssé i fantasien.

 

 

Publisert på

Invitasjon til skriving!

I neste bok om Anna og Kaspar møter vi dei i ei borg ved Middelhavet.

I det gamle slottet på toppen av borga hender det mystiske ting. Anna og Kaspar er plutseleg midt oppi både eit nytt og eit gammalt mysterium….

 

I samband med lanseringa inviterer eg dei som er i målgruppa (ca 10-13 år, mellomtrinnet på skolen) til å skrive eit lite tilleggskapittel i boka (ca 1-2 A4-sider) – ein epilog om ein av bipersonane vi møter i boka. Alle som sender inn ein tekst får tilbakemelding frå meg. Enkelte innsendte tekster kan bli plukka ut og få tilbod om å bli lagt ut på heimesida mi www.olla.no – og eitt av dei innsendte bidraga kjem på trykk i boka «Det gamle slottet».

31. mai held eg i samarbeid med biblioteket eit skrivekurs for denne aldersgruppa på Vestnes Fokebibliotek. Her kan ein få tips til korleis ein skildrar hendingar, hovudpersonar, sjølve plottet og oppbygginga av ei historie.

Uansett om ein er med på kurs eller ikkje er alle i aldersgruppa velkomne til å sende meg tekster til boka «Det gamle slottet». Den som vil prøve seg som forfattar får tilsendt dei tre første kapitla i «Det gamle slottet» – og nokre tips om kva og korleis ein kan skrive.

Denne invitasjonen går via foreldre eller andre vaksne som kanskje kjenner nokon dette kan passe for. Send meg i så fall ein e-post, sms eller messengermelding – så skal eg sende dei første kapitla av boka til den som vil prøve seg!

 

Publisert på

Birgers odyssé

Ny visuell smakebit av illustratør Tarjei Rypdal Eide til bildeboka «Birgers odyssé».

Birger finn noko som er frose fast i isen. Han greier å grave gjenstanden fram. Det er ein kniv – knivskaftet er skore ut av kvaltann.  Kniven har tydelegvis har vore lenge, lenge i isen….

 

Publisert på

«Utandørs i nordvest»

«Utandørs i nordvest» er i mål! Tolv månader, tolv turar med fine opplevingar, hyggelege møter, god mat. Konklusjonen er som vi trudde: Møre og Romsdal er eit fylke å vere ute i – uansett årstid, ver og føre!
Siste destinasjon var vakre Smøla i skiftande marsver: frå sol, via blygrå himmel og lysskimrande tåkeyr – til sidelengs sludd og frisk kuling. «Hot» fiskesuppe med chili gjorde susen for kalde skrottar!
Musikar og komponist Asgeir Gjøstøl var gjesten vår.
No gler vi oss til redigering og skrivearbeid, før vi endeleg kan vise fram ferdig bok i oktober. Som vi gler oss!
Her er nokre visuelle smakebitar frå dagen!

Publisert på

Birgers odyssé

På reisa si har Birger med seg tippoldefar Oles dagbok som han skreiv då han var på kvalfangst i Sørishavet. Tippoldefar Ole laga fine knivskaft og smykke av kvaltenner. I kista på loftet, der Birger fann dagboka, finn han både kvaltenner og ein spesiell stein. Desse skattane tar han med seg på reisa.

Birgers odyssé kjem i slutten av mai – forarbeidet og inspirasjonen til boka er i seg sjølv ei spennande reise. Her er ein liten research-«smakebit» !

Publisert på

«Birgers odyssé»

«Birgers odyssé»

Birger er glad i bøker. Han likar å «vere i» bøker som er fulle av spennande historier. Om reiser til framande, ukjende stader, om møte med fantastiske, underlege fabeldyr, om spennande utfordringar som må løysast…..
Det er som om sjølve boka blir magisk og lever sitt eige liv – og Birger er med på reisa!

Bildebok av Olla Rypdal og Tarjei Rypdal Eide
Lansering i mai 2018 på Olla Forlag
Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt tilskot til produksjon av bok og scenisk formidling.
Prosessbilde: Tarjei Rypdal Eide

Publisert på

Birgers odyssé

Birger er ein nysgjerrig kar med mange interesser. Han lurer på kva slags dyr som fantes på jorda før, kvifor fins dei ikkje lenger? Han undrar seg over kva som kan vere under den tjukke isen i Antarktis. Han undrar seg over dei eldgamle historiene om fabeldyra. Har dei aldri eksistert? Han samlar på steinar, spennande ting han grev fram frå jorda, avisutklipp om forskning i polområda, gamle,spennande bøker…. Og han samlar på fossilar.
Snart skal Birger ut på litt av ei reise….

Olla Rypdal og Tarjei Rypdal Eide:
«Birgers odyssé» bildebok (ca 5-10 år)
Lansering i mai 2018!

Publisert på

Verkstader på turné i Kultursekken skoleåret 2018/19

Allereie no kan skolane bestille verkstader til neste år gjennom Kultursekken i Møre og Romsdal.
Olla forlag/Olla teaterverkstad har desse tre på lista:
«Utanforverda» saman med Tarjei Rypdal Eide, «Forteljingar på F» og «Tor med hammaren». Sistenemde er ein forteljar- og teaterverkstad med høg energifaktor.
Dei to andre handlar om å skape historier.
I «Utanforverda» vil tekst/historieoppbygginga bli inspirert av det viselle kunstuttrykket – og motsatt.
Eg gler meg allereie til mange insprerande møte med barn og unge på skolane!

Publisert på

Birgers odyssé

Johann Wolfgang von Goethe, 1749 – 1832:
«Den som ikkje kan føre rekneskapen sin lenger enn 3000 år tilbake i tid, lever frå hand til munn.» (fritt omsett)

Research til Birgers Odyssé rullar vidare:
frå forskingsartiklar om sjøar i Antarktis som har vore skjerma frå omverda i nærare 14 millionar år, via Homers «Odysséen» nesten tre tusen år tilbake i tida, om Olaus Magnus verk frå 1555 om nordiske folks historie og sjømonster teikna inn i karta frå den tida – til morfar Oles brev frå den tida han var maskinist på kvalkokeriet Torodd i Sørishavet.

Frå dei første menneska fantes på jorda vår har vi fortalt kvarandre historier om korleis jorda vart til, om korleis elementa og hendingane i naturen kunne forklarast med heltar som kjempa mot monstra, om kampen mellom dei onde og dei gode kreftene.
Gjennom tidene har historiene blitt stadig fleire. Vi undrar oss over kva som finst i havet, i lufta, inni jorda, i isen i polområda, under isen….
Det meste har ei naturleg forklaring, men historiene vi har dikta løftar tankane og draumane våre.

Og Birger i «Birgers odyssé» opplever, undrar seg og diktar vidare….

Bilda er av brev frå morfar Ole i Sørishavet til familien heime, 1930, og av kvalkokeriet «Torodd» der han var maskinist.

Publisert på

«utandørs i nordvest» lansering oktober 2018!

For ein dag! Februarlaurdag i Kristiansund – nest siste destinasjon i bokprosjektet «utandørs i nordvest».

Strålande sol, sprakande fargar, hav, bruer, båtar, fuglar, folk – og opera! Dagens gjest var Marit Grytnes Dullaert.

Det er berre å gle seg til å høyre meir om både henne, alle dei andre vi har møtt – og stadene vi har utforska gjennom turane våre. I mars er det siste turen – så er vi i mål!

Facebook: utandørs i nordvest

Publisert på

Forunderlege, fantastiske, finurlege, fabelaktige forteljingar

Snart er det dei gode historiene som skal ut på vegen, på skoleturné!

Ein verkstad der vi arbeider med dei gode idéane og får fart på fantasien!

Alle har hovudet fullt av historer og vi skal bruke nokre ”knep” for å hente dei fram.

Ordleikar, assosiasjonar, underlege gjenstandar, skriveøvingar og improvisasjonar hjelper oss på veg. Vi ‘knar’ idéane saman, blir kjent med strukturane i ei god historie, skaper heltar og kjeltringar, skildrar stader, opplevingar, møter og stemningar, løyser utfordringar – og det som ellers høyrer med i ei god historie.

Eg gler meg til å vere medskapar i eit fyrverkeri av historier!

 

Publisert på

Birgers Odyssé

Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom Olla Rypdal og Tarjei Rypdal Eide.

Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt tilskudd for profesjonell kunst-og kulturproduksjon til dette prosjektet.

 

Bildeboka «Birgers odyssé» er retta mot aldersgruppa 5-10 år, og handlar om Birger. Teksten er på nynorsk.

Birgers store interessefelt er fossilar, eldgamle dyreknoklar og forsøka som blir gjort på å gjenopplive forhistoriske dyr.

Så får Birger ei overrasking: han skal få vere med på ein ekspedisjon!

 

I denne boka vil bilde og tekst fungere likeverdig og utfylle kvarandre. Historia startar i vår verkelege verd, men etterkvart vil vi få bli med på Birgers eigen odyssé, der fantasien og draumane også finn ein plass.

 

Del to av dette prosjektet skal resultere i ein scenisk presentasjon av boka.