Publisert på

Birgers odyssé

I det mørke havdjupet fins fantastiske skapningar….

Stadig fleire sider i boka om Birger og reisa hans kjem på plass.

Illustrasjon: Tarjei Rypdal Eide.