Publisert på

Haust, bøker & vaflar – ein uslåeleg kombinasjon!

 

Velkommen til bokdag på Myra Kulturbygg, Vestnes, laurdag 27. oktober!

 Arrangør: Olla Forlag i samarbeid med Vestnes kulturskule og Vestnes folkebibliotek

 

Kl. 12.00  Scenisk formidling av bildeboka «Birgers odyssé»av Olla Rypdal og Tarjei Rypdal Eide

Formidlar: Olla Rypdal

 

Passar for barn frå alderen 4 år og oppover – og alle som liker ei

god historie!

Gratis inngang

 

 

Kl.15.00  Bokkafé

Sal av nysteikte vaflar, saft og kaffi (vipps og kontant)

 

                    Program:

* Dikt av Helma Misund, musikken komponert og framført av Marit Ellen Lund

Salthammer

* Audbjørg Gjerde Lippert les utdrag frå boka si: «Kommer før lunsj».

* Diskusjonspanel: Vigdis Ødegård, Falk Daniel Låmar Øveraas og Elsa Rypdal

utvekslar synspunkt: «Treng vi framleis boka?» etter ei kort innleiing

av Olla Rypdal.

* Bok-quiz!

 

Biblioteket viser ei utstilling med titlar av forfattarar med tilknyting til

Vestnes.

Sal av bøker frå Olla Forlag

 

 

 

 

Publisert på

Boklansering: «utandørs i nordvest»

Velkommen til lansering av «utandørs i nordvest» av Olla Rypdal og Audbjørg Gjerde Lippert!

I samarbeid med Vestnes folkebibliotek

Stad: Myra kulturbygg

Tid: fredag 26. oktober kl.18.00

Denne kvelden har vi sett fram til lenge! Etter ein lang prosess med turar, hyggelege møte, mengder av foto gjennom eit heilt år – redigering og skriving eit halvt år til, er vi i mål og kan endeleg presentere utandørs inordvest!

Smakebitar frå boka, både for auge, øyre og gane

Musikalsk innslag ved Trond Salthammer

Boksal og signering

 

 

 

 

Publisert på

Siste steget mot lansering!

I dag «reiser» dei ferdige pdf-filene til trykkeriet! Vår dyktige ombrekkar Tarjei Rypdal Eide har gjort dei siste finjusteringane, Audbjørg og Olla har finkjemma sidene ein siste gong for eventuelle skrivefeil, ord og vendinger med muleg endringspotensiale.

Det er alltid nervepirrande å sende frå seg arbeidet sitt – no er det nemleg ingen veg tilbake – når filene er i trykken er det berre å vente….

Dette prosjektet med utandørs i nordvest har vore som eit eventyr heile vegen. Fantastiske turar, spennande møte, god mat, mykje latter og gode opplevingar  – som no altså endar opp i boks form.

Som vi gler oss til å vise fram det endelege, ferdige resultatet 26.oktober!

 

Publisert på

Ny bok – og om lette, angst, skrekk og glede!

Når eg endeleg har boka i handa, fersk frå trykken, kjennes det umiddelbart som ei stor lette – og bra å vere i mål. Det er godt å bla det konkrete resultatet etter timar, dagar, veker, månader – ja, år med arbeid.

Men så melder angsten seg. Tenk om eg har bomma totalt? Tenk om ingen liker det eg har skrive? Tenk om det berre er å hive heile opplaget på bålet? Kanskje eg har rota meg heilt bort denne gongen?

Då gjer det så inderleg godt i den urolege sjela når nokon faktisk har lese boka – likte det dei las – og fortel det vidare! I dagens avis (Vestnesavisa) sto det omtale av Det gamle slottet, skriven av Vigdis Ødegård – og dermed kjenner eg håpet om at fleire vil kunne glede seg over boka! Kan hende ho til og med finn vegen under nokre juletre i år!

Og Anna og Kaspar – ja dei er allereie godt i gang med å løyse neste mysterium….

 

 

Publisert på

ARAKNE!

Vi gler oss til å fortelje om desse mangfaldige, myteomspunne skapningane: saftige, mystiske, råe, groteske, vakre og vare historier – noko for ein kvar.
Utstillinga til Gjertrud Hals på Romsdalsmuséet blir ein magisk arena!
Edderkoppen under er også laga av Gjertrud Hals.

Laurdag 22.september har vi i forteljarfelleskapet «Fire furier fortel» premiere på denne forestillinga. Den går føre seg i Gjertrud Hals’ utstilling på Krona, Romsdalsmuseet. Som vi gler oss!

 

Publisert på

«Indie»-forfattar eller bok på etablert forlag? Ville idéar kan forankrast i gjennomførlege prosjekt!

Boldbooks.no er ei webplattform som tilbyr kvalitetstenester til forfattarar som vil gje ut bok utan å gå innom eit etablert forlag. Nyleg gjennomførte dei ei undersøking blant forfattarar som nyttar tenester frå Boldbooks. Eit av spørsmåla var: «Hvorfor er du interessert i å gi ut bok selv?»

Kanskje det første ein tenkjer om ein slik motivasjon, er at ein har fått avslag frå dei etablerte, større forlaga – og derfor må gje ut boka sjølv?

Undersøkinga viser interessante resultat: for 65% av dei spurde, er det å få behalde retten til  eige verk hovudgrunn til å gje ut bok sjølv.

Mange har sikkert fått med seg at kjende forfattarar har prøvd å kjøpe tilbake retten til bøkene sine frå forlaget dei  har tilhøyrt, då dei braut ut og ville starte eige forlag – utan å lykkast.

52% av forfattarane meiner det å ha betre kontroll på prosessen er hovudgrunn til å gje ut sjølv, vidare er andre grunnar at det er ein lærerik prosess, potensielt meir profitabelt, raskare, osb.  Det å ha fått avslag frå etablert forlag kjem langt ned på lista.

Det ligg i tida å gå «indie». Dei etablerte forlaga satsar sjølvsagt stort på bestselgjande forfattarar. Sjølv om det dei tener inn på desse også blir brukt til å lansere nye, ukjende forfattarar, blir desse lett usynlege i den store massen. Det er også mange ledd i prosessen som skal ha forteneste, berre ca 12-15% går til forfattaren. Forlagsbransjen er i endring, det er fleire måtar boka kan nå ut til lesarane på enn via den tradisjonelle måten gjennom dei store forlaga.

For eigen del var dette å gje ut bok no omsider øvst på «to do»-lista mi. Historier har eg alltid fortalt, mest  innanfor teateret. Nokre historier høver best å bli fortalt munnleg, andre vist som teater eller film, som dans, bilde, musikk – og andre: som bok. Eg finn det naturleg å leite opp det mediet som høver best til den historia du vil dele med andre.

Om ein er indieforfattar må ein uansett kjøpe seg dei tenestene som trengs for å ivareta kvaliteten på boka si. Her er Boldbooks ein nyttig tenesteleverandør. I tillegg er eg så heldig at eg har  gode samarbeidspartnarar.

Det er svært tilfredsstillande å ha kontroll på alle ledd i prosessen fram mot ferdig bok. Og svært arbeidskrevjande. Mykje skal lærast, men det er spennande!

Ikkje minst det å marknadsføre bøkene sine – eit eige fag i seg sjølv, der eg endå har uendeleg mykje å lære!

For meg handlar det også om balansegangen mellom å gå for dei ville idéane, men forsøksvis forankre dei i gjennomførlege prosjekt!

Publisert på

Boklansering!

Så var dei to nye bøkene i hus: «Kommer før lunsj» av Audbjørg Gjerde Lippert, og «Det gamle slottet» av Olla Rypdal, bok nr 2 i serien om Anna og Kaspar.

Denne gongen prøver vi oss på eit arrangement på Facebook som lansering av bøkene. Tirsdag 11.september, mellom kl. 20.00 og 22.00 vil Audbjørg og eg vere på plass og svare på spørsmål. Det blir ein liten konkurranse – med «giveaway»: vinnaren kan velge ei av de to bøkene vi lanserer. Dette har vi ikkje prøvd før, så det blir spennande!

Vi har også eigen lanseringspris på desse to bøkene fram til midnatt denne dagen.

Gå inn på arrangementet Boklansering Olla Forlag, på Facebook på dette tidspunktet og bli med oss på lanseringa!

Bøkene kan kjøpast her på www.olla.no, Notabene Vestnes og Bok & Papir i Brattvågen. Ellers på dei fleste nettbokhandlane og på www.boldbooks.no

De finn oss også på fleire messer her i distriktet: Skodje 15/9, Vatne 3/11, Tomrefjord 10/11 og Finnøy Havstuer 2/12.