Publisert på

Jonas og Judith, sola og snøen

Det er påske, og akkurat no skin sola her eg bur. Rimen frå frostnatta tinar – dei små, tynne isflaka på den solglitrande fjorden løyser seg opp. 

Det er så godt å kjenne varmande solstrålar på huda! Det skal vi nyte. Og det kan vi gjere, om vi tar nokre grep for å sikre oss. For strålane kan også gjere skade.

Då eg vaks opp, var det ikkje vanleg å smøre seg med solkrem. Blei noko brukt var det gjerne slikt som Vaselin og Spenol. Konsekvensen blei mange solbrende kroppar. Eg hugsar smertefull knallraud hud, blemmer, sår og flassing kvar einaste sommar. Huda mi er lys, og blir lett brent. Etterkvart lærte eg heldigvis kva som skulle til for å sleppe stadige solforbrenningar. No er både eg, barn og barnebarn grundig innsmurde med høgaste solfaktor før vi går ut og nyt sola. 

Desverre kan solforbrenning i ung alder ha alvorlege konsekvensar. Både eg sjølv og andre av mine næraste har fått melanom i vaksen alder. For eigen del gjekk det bra, melanomen blei oppdaga tidleg og operert bort, utan at kreften rakk å spreie seg. Andre har ikkje vore fullt så heldige.

Melanomforeninga i Noreg har ein kampanje på gang: «Solsikker».

Denne kampanjen rettar seg mot 1.-4. klassetrinn og SFO, og handlar om korleis ein skal førebygge melanom, som er den alvorlegaste forma for hudkreft.

Ein kampanje som rettar seg mot barn er særdeles viktig. Det handlar sjølvsagt ikkje om skremselspropaganda, for denne aldersgruppa er fokuset å glede seg over sola, og å vite kva som er lurt å gjere.

Klipt frå prosjektskissa: 

«…Norge ligger på verdenstoppen, etter Australia, når det gjelder både forekomst og dødelighet av melanom (normalisert per antall innbyggere). Den desidert viktigste faktoren for å redusere forekomsten av melanom og annen hudkreft er forebygging. Melanom kan enkelt forebygges og oppdages, men dette fordrer at man både starter hudbeskyttelse mot UV-stråling i tidlig alder, og at man regelmessig følger med på hudlesjoner; unormale forandringer som skjer på eller under hudens overflate.

Det vi vet med sikkerhet er at endrede ferievaner, økt soleksponering, utilstrekkelig solbeskyttelse og bruk av solarium er faktorer som alle har bidratt til en dobling i forekomsten av melanom det siste tiåret. I tillegg skjer omtrent 50 % av UV-eksponeringen i løpet av livet i barne- og ungdomsårene. 5 blemmer-solbrenthet før man er 20 år øker risikoen for melanom med 80%. Dette er skumle tall og også grunnen til at det er så viktig at vi lærer barna våre om forebygging…»

Kampanjen handlar om korleis ein kan førebygge og lære barn gode solvett-reglar. Fleire element går inn i undervisningsopplegget, og boka «Jonas og Judith, sola og snøen» er eit av dei.

Eg var så heldig å bli spurt om å skrive boka, og snart tok historia om Jonas og Judith form. Dette er ikkje ei sakprosabok, men ei prosaforteljing. Meininga er at boka kan lesast av barna sjølve eller som høgtlesing. 

Her er frå baksideteksten:

«Juhuuu! Ut av vegen, her kjem eg!» Saman med Judith leiker Jonas seg i snøen og hopper på ski. Det er påskeferie, og dei er på hyttetur på fjellet. Sola skin. 

Tidleg ein morgon ser Jonas på seg sjølv i spegelen. Kva er det som har hendt med fjeset hans? Han er heilt raud! Kinna kjennes varme og stive, dei svir. 

Jonas og Judith opplever både spenning og utfordringar. Saman med morfar legg dei ein hemmeleg, solsikker plan. 

Morfar fortel også ei spennande historie om korleis årstidene blei til ein gong for lenge, lenge sidan. 

Boka er initiert av Melanomforeninga, Noreg, i samband med prosjektet «Solsikker». 

Hovudtema i boka er korleis vi kan forebygge solskader på huda, ha det kjekt ute i sola og likevel vere «solsikre».

Hege Terese Fjæra, Olla Bolle Design, har utforma figurane Jonas og Judith som er maskotar for Melanomforeninga. «Jonas og Judith på nye solsikre eventyr» er ein overordna tittel på materiellet som blir utforma om desse to. Eventyret dei to er på i denne boka er på påskefjellet. Det er også Hege som illustrerer boka. Dei sprut levande, herlege illustrasjonane hennar plukkar opp undertekst, humor og alvor på nydeleg vis. 

Dette har vore ein spennande og morosam prosess, og ei stor glede å kunne få vere med på. Kjekt samarbeid om ei svært viktig sak. 

Boka skal vere ferdig og lanserast siste veka i mai, under «Hudkreftveka».

Nyt sola, folkens! God påske! 🌞 🐣🤩