Publisert på

SOMMARTILBOD!

Det kan faktisk komme regnversdagar i sommar –  eller kan hende ein berre har lyst til å «oppleve» gjennom ei spennande bok. Det kan bli til magiske stunder for både vaksne og barn.

Bøkene  «Birgers odyssé» og «Amulettmysteriet» sendast portofritt i sommar!

I tillegg er prisen på «Amulettmysteriet» sett ned til kr 199.00 – i påvente av neste bok i serien («Det gamle slottet»), som kjem etter sommarferien. Det er ikkje mange eksemplar igjen av dette opplaget, så her gjeld regelen «først til mølla»!

Sjå meir om bøkene under tidlegare innlegg på denne sida – og under «butikk».

Publisert på

«utandørs i nordvest» førehandsbestilling

utandørs i nordvest er inne i sluttfasen.

Vi har besøkt 12 ulike stader i Møre og Romsdal i løpet av eit år. Kvar tur er unik, og kvar stad har fått eit kapittel på 14 sider med mykje bildestoff og noko tekst til. Det er ei bok vi håper folk kan slappe av med. Etter vårt skjøn høver ho godt som gåvebok òg. Nynorsk tekst.

Så var det dette med opplagstal. Det er alltid vanskeleg å ta stilling til. Skal vi trykke 50, 500, 5 000,

50 000? (Det siste var ikkje heilt seriøst, som de sikkert skjøner.)

For oss ville det vere fint med førehandsbestilling for dei som kan tenke seg det. Til gjengjeld vil alle som bestiller før 1. august, vere med i ei trekking av eit forstørra foto frå boka. Nedanfor kjem vi med nokre forslag, men det er opp til vinnaren å velje fritt om han heller vil ha eit anna bilde frå boka. Premien vil bli utdelt i samband med lanseringa i oktober.

For å førehandsbestille går de inn på www.olla.no. Under fana «butikk» finn de «utandørs i nordvest». Følg anvisvisninga fram til kassa og send. Dette gjeld som bestilling. Betaling kan gjerast når boka blir send ut.

Om de gir oss beskjed om å stå på lista på anna vis, er det også greitt!

Pris: 340 kr.