Publisert på

Birgers odyssé

Johann Wolfgang von Goethe, 1749 – 1832:
«Den som ikkje kan føre rekneskapen sin lenger enn 3000 år tilbake i tid, lever frå hand til munn.» (fritt omsett)

Research til Birgers Odyssé rullar vidare:
frå forskingsartiklar om sjøar i Antarktis som har vore skjerma frå omverda i nærare 14 millionar år, via Homers «Odysséen» nesten tre tusen år tilbake i tida, om Olaus Magnus verk frå 1555 om nordiske folks historie og sjømonster teikna inn i karta frå den tida – til morfar Oles brev frå den tida han var maskinist på kvalkokeriet Torodd i Sørishavet.

Frå dei første menneska fantes på jorda vår har vi fortalt kvarandre historier om korleis jorda vart til, om korleis elementa og hendingane i naturen kunne forklarast med heltar som kjempa mot monstra, om kampen mellom dei onde og dei gode kreftene.
Gjennom tidene har historiene blitt stadig fleire. Vi undrar oss over kva som finst i havet, i lufta, inni jorda, i isen i polområda, under isen….
Det meste har ei naturleg forklaring, men historiene vi har dikta løftar tankane og draumane våre.

Og Birger i «Birgers odyssé» opplever, undrar seg og diktar vidare….

Bilda er av brev frå morfar Ole i Sørishavet til familien heime, 1930, og av kvalkokeriet «Torodd» der han var maskinist.