Publisert på

The Iceberg Family

«The Iceberg Family» er no ute på alle IngramSparks utsalskanalar, t.d. Amazon,Adlibris, Bookmate, Follett, Gardners, Rockstand – og mange fleire.

Sjølvsagt kan boka kjøpast direkte på www.olla.no også.

«Isfjellfamilien» på norsk er førebels utseld, men vil også etterkvart kunne skaffast via PrintOnDemand.

Sidan det er første gongen vi prøver oss på ordninga med å trykke bøkene etterkvart som dei blir bestilt, var det særdeles spennande å opne pakken då prøveeksemplaret kom i posten. Sjølv om ein har fått pdf-filer til godkjenning, og alt såg bra ut, veit ein aldri heilt sikkert korleis kvaliteten er før ein har boka i handa. Kvaliteten er rett og slett heilt topp – og vi er godt nøgde!