Publisert på

Første indieforfattartreff gjennomført!

Då var det første indiforfatter-treffet over! Vi fire initiativtakarane (Linn-Marita Sandvik, Gro Marita Stennes Valdal, Elin Helland Johansen og Olla Rypdal), som allereie har starta eit samarbeid, har vore kriblande spente i lange tider: vil nokon dukke opp? Kan vi vere til nytte for kvarandre? Er dette noko vi kan arbeide vidare med?

Bro i Ålesund, er i tillegg til å vere restaurant, ein super arena for den slags forum som vi hadde i dag. Vi er glade for oppmøtet – mange hadde funne vegen – og det var særdeles interessant å høyre kva ståstad kvar og ein hadde hadde – og kva ein kunne ønske seg med eit slikt forum. Mange idéar og behov blei drøfta – vi håper dette er starten på noko større, på vegen til å skape eit fellesskap, og samarbeide om å synleggjere indieforfattarar i distriktet på ulike måtar framover.

Eg gler meg allereie til neste treff!

Foto: Jon Henriksen