Publisert på

Framsida på bildeboka «Birgers odyssé» er klar. Boka kjem i mai!

«Så høyrer han det. Den lyden han berre så vidt har ana, no høyrer han lyden tydeleg. Han kjem nærare og nærare. Det er nesten som ein slags pustelyd. Han kjenner kalde ilingar nedetter ryggrada. Birger fomlar etter lykta, skrur ho på og lyser rett mot noko som rører seg mellom stalaktittane!»

I Birgers odyssé møter vi Birger, ein gut med mange interesser, som samlar på mykje: steinar, fossil, gamle bein – og historier.

Han undrar seg over kva som finst i havet, i lufta, på jorda, inni jorda, i isen, under isen….

Han undrar seg også over dei spennande historiene som folk før oss fortalde for å forklare korleis alt hang saman. Spennande historier om fabeldyr og sjømonster. «Fins dei?» undrar Birger.

I denne boka er Birger på ei lang reise. Før han og foreldra reiser, finn han tippoldefar Ole si dagbok. Tippoldefaren var med på kvalfangst i Sørishavet.

Samtidig med at Birger opplever forskinga og vitskapen om jorda vår og isen i Antarktis på nært hald, og les om tippoldefar Oles opplevingar på kvalfangst, lagar han si eiga bok om sin eigen spennande odyssé i fantasien.

 

 

Publisert på

Invitasjon til skriving!

I neste bok om Anna og Kaspar møter vi dei i ei borg ved Middelhavet.

I det gamle slottet på toppen av borga hender det mystiske ting. Anna og Kaspar er plutseleg midt oppi både eit nytt og eit gammalt mysterium….

 

I samband med lanseringa inviterer eg dei som er i målgruppa (ca 10-13 år, mellomtrinnet på skolen) til å skrive eit lite tilleggskapittel i boka (ca 1-2 A4-sider) – ein epilog om ein av bipersonane vi møter i boka. Alle som sender inn ein tekst får tilbakemelding frå meg. Enkelte innsendte tekster kan bli plukka ut og få tilbod om å bli lagt ut på heimesida mi www.olla.no – og eitt av dei innsendte bidraga kjem på trykk i boka «Det gamle slottet».

31. mai held eg i samarbeid med biblioteket eit skrivekurs for denne aldersgruppa på Vestnes Fokebibliotek. Her kan ein få tips til korleis ein skildrar hendingar, hovudpersonar, sjølve plottet og oppbygginga av ei historie.

Uansett om ein er med på kurs eller ikkje er alle i aldersgruppa velkomne til å sende meg tekster til boka «Det gamle slottet». Den som vil prøve seg som forfattar får tilsendt dei tre første kapitla i «Det gamle slottet» – og nokre tips om kva og korleis ein kan skrive.

Denne invitasjonen går via foreldre eller andre vaksne som kanskje kjenner nokon dette kan passe for. Send meg i så fall ein e-post, sms eller messengermelding – så skal eg sende dei første kapitla av boka til den som vil prøve seg!

 

Publisert på

Birgers odyssé

Ny visuell smakebit av illustratør Tarjei Rypdal Eide til bildeboka «Birgers odyssé».

Birger finn noko som er frose fast i isen. Han greier å grave gjenstanden fram. Det er ein kniv – knivskaftet er skore ut av kvaltann.  Kniven har tydelegvis har vore lenge, lenge i isen….

 

Publisert på

«Utandørs i nordvest»

«Utandørs i nordvest» er i mål! Tolv månader, tolv turar med fine opplevingar, hyggelege møter, god mat. Konklusjonen er som vi trudde: Møre og Romsdal er eit fylke å vere ute i – uansett årstid, ver og føre!
Siste destinasjon var vakre Smøla i skiftande marsver: frå sol, via blygrå himmel og lysskimrande tåkeyr – til sidelengs sludd og frisk kuling. «Hot» fiskesuppe med chili gjorde susen for kalde skrottar!
Musikar og komponist Asgeir Gjøstøl var gjesten vår.
No gler vi oss til redigering og skrivearbeid, før vi endeleg kan vise fram ferdig bok i oktober. Som vi gler oss!
Her er nokre visuelle smakebitar frå dagen!

Publisert på

Birgers odyssé

På reisa si har Birger med seg tippoldefar Oles dagbok som han skreiv då han var på kvalfangst i Sørishavet. Tippoldefar Ole laga fine knivskaft og smykke av kvaltenner. I kista på loftet, der Birger fann dagboka, finn han både kvaltenner og ein spesiell stein. Desse skattane tar han med seg på reisa.

Birgers odyssé kjem i slutten av mai – forarbeidet og inspirasjonen til boka er i seg sjølv ei spennande reise. Her er ein liten research-«smakebit» !

Publisert på

«Birgers odyssé»

«Birgers odyssé»

Birger er glad i bøker. Han likar å «vere i» bøker som er fulle av spennande historier. Om reiser til framande, ukjende stader, om møte med fantastiske, underlege fabeldyr, om spennande utfordringar som må løysast…..
Det er som om sjølve boka blir magisk og lever sitt eige liv – og Birger er med på reisa!

Bildebok av Olla Rypdal og Tarjei Rypdal Eide
Lansering i mai 2018 på Olla Forlag
Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt tilskot til produksjon av bok og scenisk formidling.
Prosessbilde: Tarjei Rypdal Eide

Publisert på

Birgers odyssé

Birger er ein nysgjerrig kar med mange interesser. Han lurer på kva slags dyr som fantes på jorda før, kvifor fins dei ikkje lenger? Han undrar seg over kva som kan vere under den tjukke isen i Antarktis. Han undrar seg over dei eldgamle historiene om fabeldyra. Har dei aldri eksistert? Han samlar på steinar, spennande ting han grev fram frå jorda, avisutklipp om forskning i polområda, gamle,spennande bøker…. Og han samlar på fossilar.
Snart skal Birger ut på litt av ei reise….

Olla Rypdal og Tarjei Rypdal Eide:
«Birgers odyssé» bildebok (ca 5-10 år)
Lansering i mai 2018!

Publisert på

Verkstader på turné i Kultursekken skoleåret 2018/19

Allereie no kan skolane bestille verkstader til neste år gjennom Kultursekken i Møre og Romsdal.
Olla forlag/Olla teaterverkstad har desse tre på lista:
«Utanforverda» saman med Tarjei Rypdal Eide, «Forteljingar på F» og «Tor med hammaren». Sistenemde er ein forteljar- og teaterverkstad med høg energifaktor.
Dei to andre handlar om å skape historier.
I «Utanforverda» vil tekst/historieoppbygginga bli inspirert av det viselle kunstuttrykket – og motsatt.
Eg gler meg allereie til mange insprerande møte med barn og unge på skolane!

Publisert på

Birgers odyssé

Johann Wolfgang von Goethe, 1749 – 1832:
«Den som ikkje kan føre rekneskapen sin lenger enn 3000 år tilbake i tid, lever frå hand til munn.» (fritt omsett)

Research til Birgers Odyssé rullar vidare:
frå forskingsartiklar om sjøar i Antarktis som har vore skjerma frå omverda i nærare 14 millionar år, via Homers «Odysséen» nesten tre tusen år tilbake i tida, om Olaus Magnus verk frå 1555 om nordiske folks historie og sjømonster teikna inn i karta frå den tida – til morfar Oles brev frå den tida han var maskinist på kvalkokeriet Torodd i Sørishavet.

Frå dei første menneska fantes på jorda vår har vi fortalt kvarandre historier om korleis jorda vart til, om korleis elementa og hendingane i naturen kunne forklarast med heltar som kjempa mot monstra, om kampen mellom dei onde og dei gode kreftene.
Gjennom tidene har historiene blitt stadig fleire. Vi undrar oss over kva som finst i havet, i lufta, inni jorda, i isen i polområda, under isen….
Det meste har ei naturleg forklaring, men historiene vi har dikta løftar tankane og draumane våre.

Og Birger i «Birgers odyssé» opplever, undrar seg og diktar vidare….

Bilda er av brev frå morfar Ole i Sørishavet til familien heime, 1930, og av kvalkokeriet «Torodd» der han var maskinist.

Publisert på

AMULETTMYSTERIET

Pris:  229.-

Frakt: 36,-

Kjøp: kjøpars namn og adresse til e-post: ollryp@online.no

Betaling: Vipps til Olla Forlag / bankkonto: 6580.33.94223

Forside til ‘Amulettmysteriet’ – design: Tarjei Rypdal Eide
Publisert på

«utandørs i nordvest» lansering oktober 2018!

For ein dag! Februarlaurdag i Kristiansund – nest siste destinasjon i bokprosjektet «utandørs i nordvest».

Strålande sol, sprakande fargar, hav, bruer, båtar, fuglar, folk – og opera! Dagens gjest var Marit Grytnes Dullaert.

Det er berre å gle seg til å høyre meir om både henne, alle dei andre vi har møtt – og stadene vi har utforska gjennom turane våre. I mars er det siste turen – så er vi i mål!

Facebook: utandørs i nordvest

Publisert på

Forunderlege, fantastiske, finurlege, fabelaktige forteljingar

Snart er det dei gode historiene som skal ut på vegen, på skoleturné!

Ein verkstad der vi arbeider med dei gode idéane og får fart på fantasien!

Alle har hovudet fullt av historer og vi skal bruke nokre ”knep” for å hente dei fram.

Ordleikar, assosiasjonar, underlege gjenstandar, skriveøvingar og improvisasjonar hjelper oss på veg. Vi ‘knar’ idéane saman, blir kjent med strukturane i ei god historie, skaper heltar og kjeltringar, skildrar stader, opplevingar, møter og stemningar, løyser utfordringar – og det som ellers høyrer med i ei god historie.

Eg gler meg til å vere medskapar i eit fyrverkeri av historier!

 

Publisert på

Birgers Odyssé

Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom Olla Rypdal og Tarjei Rypdal Eide.

Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt tilskudd for profesjonell kunst-og kulturproduksjon til dette prosjektet.

 

Bildeboka «Birgers odyssé» er retta mot aldersgruppa 5-10 år, og handlar om Birger. Teksten er på nynorsk.

Birgers store interessefelt er fossilar, eldgamle dyreknoklar og forsøka som blir gjort på å gjenopplive forhistoriske dyr.

Så får Birger ei overrasking: han skal få vere med på ein ekspedisjon!

 

I denne boka vil bilde og tekst fungere likeverdig og utfylle kvarandre. Historia startar i vår verkelege verd, men etterkvart vil vi få bli med på Birgers eigen odyssé, der fantasien og draumane også finn ein plass.

 

Del to av dette prosjektet skal resultere i ein scenisk presentasjon av boka.

 

Publisert på

«Alva og lysegget»

Dette magisk vakre biletet har Judyta Julia Bialkowska laga. Det er alven Alva som søv. Snart skal forestillinga «Lysegget» med Olla Rypdal og Kristy Winspur på turné i barnehagar i fylket. Håpet er at vi etterkvart skal få møte Alva og Alfons også i bokform, med Judytas stemningsfulle illustrasjonar.

SONY DSC
Publisert på

«Utanforverda»

Ei spennande veke er over – vi har hatt eit djupdykk i «Utanforverda». Tarjei Rypdal Eide og eg har saman med skuleelevar i fylket utforska korleis vi kan skape interessante, tenkte landskap gjennom visuell kunst og skrivekunst.

Omgrepet «Imaginary Worlds» inneheld stoff nok til å fylle mange bøker og uendelege mengder workshops. Vårt utgangspunkt var korleis dei visuelle modellane elevane laga kunne inspirere forteljinga – og korleis forteljinga kunne inspirere det visuelle uttrykket. Det litterære bakteppet var inspirert av Voglers «The Writer’s Journey».

Det visuelle handla om å konstruere tredimensjonale modellar av element vi møtte på reisa i «Utanforverda». Desse modellane vart bildematerialet i boka elevane laga.

Om elevane har hatt like spennande opplevingar som vi, er vi godt fornøgd.

Torsdag 25.januar presenterer vi workshopen på Kulturtorget i Molde – med håp om enda fleire fine opplevingar i «Utanforverda» rundt om i fylket.

 

Under: Forsida på boka elevane lagar og nokre illustrasjonar (foto av modellar/installasjonar)