Publisert på

Tilfeldig?

 

TILFELDIG?

Slik kan det verke!

Ein vinterdag i 2017 blei eit bord dekt av eit tjukt lag rein, kvit nysnø, – ein ypparleg damaskduk for ein skatemiddag i fjøra!

Audbjørg sette bildet inn på Facebook, og det blei lagt merke til av Olla.

Etter eit møte på hotell Seilet i Molde nokre dagar seinare kom eit samarbeid i stand, og bokprosjektet

UTANDØRS I NORDVEST

var eit faktum!

12 stader har vi besøkt i løpet av eit år, 4 på Nordmøre, 4 på Sunnmøre og 4 i Romsdal.

No er boka på rundt 170 sider i ombrekkingsfasen og nærmar seg ferdig produkt.

utandørs i nordvest kjem ut på Olla Forlag i slutten av oktober, og vi gler oss