Publisert på

Boklansering: «utandørs i nordvest»

Velkommen til lansering av «utandørs i nordvest» av Olla Rypdal og Audbjørg Gjerde Lippert!

I samarbeid med Vestnes folkebibliotek

Stad: Myra kulturbygg

Tid: fredag 26. oktober kl.18.00

Denne kvelden har vi sett fram til lenge! Etter ein lang prosess med turar, hyggelege møte, mengder av foto gjennom eit heilt år – redigering og skriving eit halvt år til, er vi i mål og kan endeleg presentere utandørs inordvest!

Smakebitar frå boka, både for auge, øyre og gane

Musikalsk innslag ved Trond Salthammer

Boksal og signering